Pozitat e lira

Shitës në Pejë
Pejë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 31.07.2019

Shitës në Prizren
Prizren
Orar i plotë

Afati aplikimit: 28.07.2019

Shitës/e në Ferizaj (2 pozita)
Ferizaj
Orar i plotë

Afati aplikimit: 20.07.2019

Shitës/e në Suharekë
Suharekë
Orari i plotë

Afati aplikimit: 20.07.2019

Shitës/e në Fushë Kosovë
Prishtina
Orari i plotë

Afati aplikimit: 31.07.2019