Pozitat e lira

Shitës në Pejë
Pejë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 30.09.2019

Serviser i teknikës së bardhë
Prishtinë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 30.09.2019

Menaxher dhe Zëvëndës Menaxher ne Ferizaj
Ferizaj
Orar i plotë

Afati aplikimit: 30.09.2019

Shitës në Ferizaj
Ferizaj
Orar i plotë

Afati aplikimit: 30.09.2019

Zevendes Menaxher/e i/e dyqanit
Prizren
Orar i plote

Afati aplikimit: 30.09.2019

Shites/e ne Prizren (12 pozita)
Prizren
Orar i plote

Afati aplikimit: 30.09.2019