Pozitat e lira

Menaxher në Vushtrri
Vushtrri
Orari i plotë

Afati aplikimit: 31.05.2019

Shitës/e në Mitrovicë
Mitrovicë
Orari i plotë

Afati aplikimit: 05.06.2019

Shitës/e në Fushë Kosovë (2 pozita)
Fushë Kosovë
Orari i plotë

Afati aplikimit: 31.05.2019

Serviser i teknikës së bardhë
Prishtina
Orari i plotë

Afati aplikimit: 15.06.2019

Menaxher i dyqanit
Pejë
Orari i plotë

Afati aplikimit: 31.05.2019

Shitës/e (3 pozita)
Prishtinë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 31.05.2019