Pozitat e lira

Menaxher i dyqanit
Ferizaj
Orar i plotë

Afati aplikimit: 25.01.2019

Shitës/e (2 pozita)
Fushë Kosovë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 25.01.2019

Shitës/e (3 pozita)
Prishtina
Orar i plotë

Afati aplikimit: 25.01.2019

Zv. Menaxher & Menaxher në Pejë
Pejë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 25.01.2019