Pozitat e lira

Menaxher i dyqanit
Prizren
Orar i plotë

Afati aplikimit: 31.03.2019

Menaxher i dyqanit
Lipjan
Orar i plotë

Afati aplikimit: 31.03.2019

Shitës
Lipjan
Orar i plotë

Afati aplikimit: 31.03.2019

Teknik (serviser) i teknikës së zezë (televizorëve)
Prishtinë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 22.03.2019

Shitës/e (3 pozita)
Suharekë
Orar i plotë

Afati aplikimit: 22.03.2019