Shërbimi për klient

Departamenti i burimeve burimeve njerëzore

045 100 651

Departamenti i shitjës

045 100 668

Departamenti i marketingut

044 318 333

Departamenti i operativës

045 100 655

Departamenti i servisit

045 100 629