shpatulla 3 n 1 blue

12.99 €

Përshkrimi

Rendi dhe hapësira janë shumë të rëndësishme në kuzhinë. 3 ne 1 shpatull nga Lekue, mbyll funksionalitetin e një shpatulle,pincete dhe takëm sallate në një instrument të vetëm.