dërrasë për prerje- index chopping board ngjyrë hiri 60065

54.99 €

Përshkrimi

Ky set i dobishem ofron kater borde te koduara me ngjyra, me skedare te ilustruar te indeksit per: mish te paperpunuar, perime, peshk dhe ushqim te gatuar. Bordet pershtaten me kujdes brenda nje rasti te magazinimit qe ruan hapesiren e vet.Ngjyre Hiri