shtrojë për ngërje të ushqimit servizio/shërbim amerikan rose dimensionet: 45x30cm

1.99 €

Përshkrimi

Kjo shtresë është prodhuar nga bare bambu të hollë. I përshtatshëm në tryeza të ndryshme.