set i kryporëve (5 pjesë )linea floreale

14.99 €

Përshkrimi

Material prej porcelani Mbyllet hermetikisht Rezistente ndaj grrithjeve